Drukuj

   W dniu 30 marca 2015 roku o godz.14.00, wzielismy udział w spotkaniu z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości. Było ono poświęcone kwestiom rozwiązań prawnych poprawiająch skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W sesji roboczej uczestniczył także Pełnomocnik Ministra ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.


    Pracownicy MS omówili następujące zagadnienia:


    Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy podniosła następujęce kwestie:

   W toku dalszej dyskusji ustaliliśmy, iż: